top of page
Zoeken

Inspiratie

Bijgewerkt op: 20 jun. 2023

wat ik voor waarheid aanneem

is enkel en alleen

wat ik waarneem

en waar ik waarde aan verleen


Eens leefde in het oosten een oude, wijze meester. Elke dag trok hij bij het opkomen van de zon met zijn zeven leerlingen de bergen in om hen te onderwijzen in de natuurverschijnselen en kosmische wetten. Op een dag vroeg één van de leerlingen hem: "Meester, wat is de waarheid?"


De meester antwoordde hem met een wedervraag. Hij liet alle leerlingen rondom een mooie bloemenstruik staan en wees op een grote dauwdruppel die schitterde in de vroege ochtendzon. "Zeg me in alle waarheid: wat is de kleur van deze druppel?".

“Paars!” antwoordde de één. “Nee, rood” riep de tweede er snel doorheen. “Blauw” zei de derde verbaasd. “Oranje is het antwoord!” riep nummer vier. “Groen”, zei de vijfde zeer stellig. “Ik denk dat het Geel is”, antwoordde de zesde “Zien jullie dan allemaal niet dat het Turquoise is?”, zei nummer zeven tenslotte. Ze kregen er zelfs ruzie over omdat ze allemaal overtuigd waren van hun eigen gelijk.


De meester glimlachte mild en vroeg de leerlingen in stilte van plaats te wisselen. En nogmaals en nogmaals... Net zolang tot ze uiteindelijk weer op hun oorspronkelijke plek stonden. Langzaam was het tot hen doorgedrongen dat ze allemaal de waarheid hadden gesproken. Inmiddels stond de zon hoger aan de hemel en kaatste de dauwdruppels weer andere kleuren terug.


"Dus wat is nu de waarheid? Jullie hebben vanuit je eigen ervaring en waarneming allemaal de waarheid gesproken. Maar niet de complete waarheid. Je kunt pas een idee van de grote universele waarheid krijgen wanneer je bereid bent verschillende standpunten in te nemen, te luisteren naar ervaringen en waarnemingen van anderen en alle informatie samen te voegen.

Wees daarom niet alleen tolerant naar de mening van anderen maar respecteer deze en wees nieuwsgierig naar het uitgangspunt van je medemens. Leer van elkaar."


Zo kwamen ze samen tot de conclusie dat zoiets groots als de universele waarheid zich niet op slechts één enkele manier laat omschrijven. In stilte en vol bewondering voor alles wat ze waarnamen vervolgden ze hun pad.49 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page